DNVGL.se

Så lyckas du med övergången!

Är du redo för övergången till de nya ISO 9001 och 14001 standarderna, likaså den kommande ISO 45001? Samarbeta med oss för att säkerställa en smidig övergång för ditt företag.
ISO transition banner

Övergångsperioden pågår
På denna sida har vi samlat allt du behöver veta för att lyckas med övergången till nya ISO: vägledningsdokument, övergångsregler och kurser. 

Hur kommer man igång?
Börja med att identifiera vilka förändringarna faktiskt är. Ni hittar våra vägledningsdokument för respektive standard längre ner på sidan. Gör även en tidplan.

Gör en gap-analys
En god idé är att göra en gap-analys. Den ger er ett bra avstamp för ert övergångsarbete. DNV GL kan genomföra en gap-analys på plats hos er. Under en dag kommer en av våra revisorer till er - vår rapport ger er ett underlag att utgå i från i ert övergångsarbete.
Läs mer om gap-analysen och boka här.

Se över era utbildningsbehov.
När gapen är identifierade rekommenderar vi att ni ser över ert utbildningsbehov för att möta dom nya kraven. Troligen behöver någon eller några personer hos er mer djupgående kunskap. Vi har såväl grundkurser som kurser som fokuserar på förändringarna och nyheterna samt kurser för era internrevisorer. Är ni är en större grupp som behöver ny kunskap; t ex internrevisorer, rekommenderar vi att ni bokar en företagsintern utbildning. Här hittar du utbildningarna.

Följ upp implementering
Utför en interrevision enligt den nya standarden och stäng eventuella avvikelser. Planera även in ledningens genomgång så att den omfattar kraven i den nya standarden. 

Genomför övergångsrevisionen
För att genomföra certifieringsrevisionen i tid är det viktigt att du planerar övergången i nära samarbete med oss. Med Next Generation Risk Based Certification© får du dessutom ut mer av ditt certifikat! Det är en bra idé att göra övergångsrevisionen i god tid för att även hinna stänga avvikelserna så att certifikatet kan fortsätta gälla.  Senast maj 2018 ska övergångsrevisionen vara genomförd för att säkerställa att era certifikat skall fortsätta att gälla efter den 15 september 2018. Det innebär att ni under 2017 behöver vara klara med uppdateringarna i ert ledningssystem för att era interna revisioner ska vara genomförda inför övergångsrevisionen. 

Mer information om den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001, som kommer ersätta OHSAS 18001, hittar du här.


Passa på att boka in övergångsrevisionen i samband med en ordinarie revision -  planera tillsammans med oss och er revisor.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss