DNVGL.se

Allt om uppdaterade standarder och en smidig övergång

Kompetensutveckling

Vilken typ av utbildning behöver ni för att möta standardernas krav?
Training services from DNV GL - Business Assurance

Skaffa nödvändig kunskap i en grundkurs eller fortsätt kompetensutvecklingen med våra kurser om internrevision. Vi erbjuder öppna kurser, utbildning på plats hos er och seminarium för er ledningsgrupp. Välj mellan lärarledda utbildningar och webbaserade lösningar.