DNVGL.se

GAP-ANALYS

Lyckas i övergången till de nya ISO standarderna

SHARE:
PRINT:
Stäm av hur ert ledningssystem står sig i jämförelse med de nya standarderna och hitta de områden som ni behöver fokusera på för att klara övergången.
En gap-analys är ett naturligt steg i er övergångsprocess. Den ger er en tydlig bild över vart ni står och vart ni ska. Det går utmärkt att kombinera en gap-analys med t ex en workshop för ledningsgruppen för att de ska bli medvetna om de förändringarna de nya standarderna innebär för deras arbete.

Hur går det till?
Under en dag fokuserar vi på de viktigaste förändringarna:
  • Omvärldsfaktorer. Vilka påverkar ni – och vilka påverkas ni av?
  • Risker & möjligheter. Identifiering och hantering för att nå affärsmålen.
  • Ledningsprocessen. Framtagning av affärsstrategi för hållbar utveckling.
  • Hur använder ni resultatet av detta i er dagliga verksamhet och i era processer?

Vår rapport ger er ett underlag som hjälper er att lyckas i övergången till nya dom nya standarderna ISO 9001, 14001, 45001 samt ISO 22000. 

Fyll i formuläret för att boka: