DNVGL.se

ISO 45001 – ny standard för arbetsmiljö

Den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 kommer ersätta OHSAS 18001 och beräknas bli klar i slutet av 2016 eller i början av 2017. Här berättar vi kort om förändringarna och hur du kan förbereda dig.

Kontorslandskap

Kontakta oss

Seminarium om ISO 45001

Anmäl dig här

I februari kom DIS-utgåvan som är ett förslag till färdig standard. Några större förändringar förväntas inte nu i slutskedet och det innebär att man nu kan börja förbereda sig. Se även vårt seminarium ISO 45001 - Nyheterna och att använda ledningssystemet för arbetsmiljö.

Global arbetsgrupp

I arbetet med att ta fram den nya standarden deltar 50 länder och internationella organisationer, bl a International Labor Organization. Syftet är att standarden ska bidra till att förbättra arbetsmiljön både i utvecklingsländer och industriländer. 

”Sedan tidigt 1990-tal har intressenter från olika geografiska och ekonomiska regioner framfört oro kring arbetsmiljö och hälsa. Kostnader och effekter från arbetsplatsolyckor kan vara förödande och har därför hög prioritet hos företag från hela världen, berättar Leonardo Omodeo-Zorini från DNV GL, som deltar som representant för oberoende certifieringsorgan (Independent International Organisation for Certification (IIOC) i ISOs arbetsgrupp.  


Nyheter i ISO 45001 

Här är några av förändringarna i ISO 45001 jämfört med OHSAS 18001:

  • Systematisk identifiering av externa och interna frågor, behov och förväntningar hos medarbetare och andra intressenter. Syftet är att förstå de faktorer som påverkar och är relevanta för ledningssystemet. 
  • Ledarskap och medverkan från medarbetare med särskild tyngd på delaktighet och samråd. 
  • Riskbaserat tankesätt ligger till grund för ledningssystemet. Större fokus på mål som drivkraft för förbättringar och den planering som krävs för att nå målen. 
  • Utökade krav kopplat till intern och extern kommunikation, inklusive behovet att avgöra vad, när och hur för aktuell information och kommunikation. 
  • Större tyngd på kontroll av förändringar, samt kontroll av inköp kopplat till underleverantörer och oursourcade processer.
  • Specifika krav kopplade till utvärdering av prestanda.
  • Förändringar kopplat till nödlägesberedskap och respons. 
  • Nya avsnitt kring processen för ständig förbättring.

Precis som andra nyligen publicerade ISO standarder utgår ISO 45001 från HLS, High Level Structure, vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera standarden, berättar Patrick Smink, globalt ansvarig för OHSAS 18001 inom DNV GL.

Hur kan du förbereda dig?

DIS-utgåvan kan nu köpas från ISO och ger dig en insikt i hur den slutgiltiga standarden kommer vara utformad. När den slutgiltiga standarden publiceras beror på hur många kommentarer och hur komplexa förändringar som föreslås ifrån de olika kommittéerna. Troligen får vi besked efter arbetsgruppens (PC 283 inom ISO) i Juni. 

Har ni certifiering enligt OHSAS 18001 rekommenderar vi ni upprätthåller certifieringen och påbörjar arbetet med att gå över till ISO 45001. Funderar ni på att integrera arbetsmiljö i ert ledningssystem är detta ett utmärkt tillfälle.  Ett bra första steg är en utbildning som ger kunskap om ISO 45001 och hur man får nytta av ett ledningssystem för arbetsmiljö. 

Kontakta oss

Seminarium om ISO 45001

Anmäl dig här

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss