DNVGL.se

ISO 9001 Checklista

Denna checklista kommer att bedöma din beredskap för ISO 9001:2015

SHARE:
PRINT:
Denna checklista tar upp några av de viktiga ISO 9001: 2015 krav. Den innehåller inte alla krav och detaljer i standarden. Vänligen fyll i ditt svar genom att markera rutorna under varje fråga, när du är klar kan du skicka resultaten tillbaka till oss för analys till salesswe@dnvgl.com.