DNVGL.se

Breadcrumbs

e-Learning: Informationssäkerhet

Vad är värdet på er information? Företags- och kunddata, kunskap, varumärke, koncept och idéer är exempel företagstillgångar som är utsatta för risk. Idag drabbas allt fler av informationsstölder däribland genom dataintrång, bedrägerier och sabotage.

Vår kostnadsfria e-Learning visar hur ni kan hantera risker med ISO 27000, globala trender, andra företags angreppsätt och avslutas med ett självtest.