DNVGL.se

Checklista för nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001

Denna checklista kommer att utvärdera din beredskap för OHSAS 18001 och ISO 45001.

Ladda ner, fyll i svaren genom att kryssa i rutorna och få en överblick över hur ni ligger till i förhållande till de nya kraven. Denna checklista kommer att utvärdera din beredskap för certifiering mot OHSAS 18001, med tanke på de senaste ändringarna som beskrivs i ISO/FDIS 45001. Obs! OHSAS 18001:2007 kommer att revideras till ISO 45001 i mars 2018.

(optional)