DNVGL.se

Övergången till ISO 45001

Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Kontakta oss

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss
SHARE:
PRINT:
Safety Helmets
Den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 kommer ersätta OHSAS 18001 och beräknas bli klar februari 2018. Vi kan hjälpa dig med övergången.

Efter den senaste omröstningen av DIS2-utgåvan (Draft International Standard) där DNV GL deltog (i arbetsgruppen ISO/PC 283) har standarden nu kommit vidare till FDIS-steget. ISOs medlemmar har nu två månader på sig att rösta Ja eller Nej. Blir det ett positivt resultat kan en slutgiltig version av standarden släppas i februari 2018.

Precis som andra nya ISO standarder utgår ISO 45001 från HLS, High Level Structure, vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera standarden. Information om OHSAS 18001 standarden.

Hur kan man förbereda sig? 

 1. Information 
  Förslaget till standard finns nu att köpa och ger en inblick i hur den slutgiltiga standarden kommer att se ut. 
 2. Kunskap 
  Skaffa kunskap. Se Grundkurs ISO 45001:2018 
 3. Gör en plan 
  Gör en plan för övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001. 
  Inte certifierad enligt OHSAS 18001? Läs mer om stegen mot certifiering här.  

Förbered

 1. Gör en gap-analys  
  Precis som för de nya ISO 9001 och ISO 14001-standarderna kan du göra en gap-analys över gapet mellan ert nuvarande ledningssystem och ISO 45001.
 2. Implementera ert ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001  
  DNV GL kan göra en förrevision som hjälper er att kartlägga hur väl ert ledningssystem är implementerat.