DNVGL.se

Övergången till ISO 22000:2018

Livsmedelssäkerhet

Kontakta oss

Behöver du hjälp med övergången?

Kontakta oss
SHARE:
PRINT:
Food Safety
Börja förbereda för övergången från ISO 22000: 2005 till ISO 22000: 2018. Vi kan hjälpa dig hela vägen genom processen.

2018 versionen av ISO 22000 förväntas publiceras i juni 2018. I samband med den nya utgåvan kommer ISO 22000:2005 att sluta gälla. Företag certifierade enligt ISO 22000:2005 standarden måste flytta över sitt certifikat till ISO 22000:2018, och övergångsperioden är 3 år efter publiceringsdatum.  

ISO 22000 är fortfarande i FDIS stadiet (final draft international standard) innan godkännande och publicering. Vi förväntar oss dock att det kommer att bli minimala förändringar från FDIS när standarden släpps i juni. Därför kan du börja dina förberedelser redan nu. 

Syftet med ISO 22000 är att harmonisera kraven för livsmedelssäkerhetshantering på global nivå. Standarden bidrar till att säkerställa livsmedelssäkerheten i hela livsmedelskedjan från gård till bord. Standarden anger inte specifika kriterier för Food Safety Performance, och det är inte heller föreskrivande om utformningen av ett ledningssystem.

Väsentliga förändringar i ISO 22000:2018  

ISO 22000: 2018 tillämpar ISO High Level Structure (HLS), som är gemensam för alla ISO-standarder. Eftersom det följer samma struktur som övriga i stor utsträckning ISO-standarder, såsom ISO 9001 och ISO 14001, kommer det att bli lättare att integrera med andra ledningssystem.

Användare som är bekanta med ISO 22000: 2005 kommer att inse att de flesta av kraven i ISO 22000: 2005 fortsätter i ISO 22000: 2018. Det finns dock några nya och reviderade krav. Några av förändringarna induceras av HLS, men dessutom finns det några som är specifika för livsmedelssäkerhetshantering. Här kan du läsa mer om förändringarna

Välj övergångspaket som passar dina behov

DNV GL kan vägleda dig från förberedelserna till övergången till den nya standarden. Vi förbereder tre övergångspaket för ISO 22000 som kan stödja hela vägen i övergången. De omfattar allt från en uppsättning guidelines och material som bygger kunskap om den nya standarden och övergångsprocessen och material till checklistor ovh övergångsrevisioner - beroende på ditt behov. Paketen kommer att göras tillgängliga här inom kort.


Kom igång med övergångsprocessen

Vi rekommenderar att du förbereder dig för övergången så tidigt som möjligt och planera ordentligt för att integrera nödvändiga förändringar i ditt ledningssystem. 

  • Bekanta dig med innehållet och kraven i ISO 22000: 2018. Standarden är tillgänglig för köp från ISO och eventuellt från din nationella standardleverantör. Om du är en aktuell användare av ISO 22000: 2005 bör du fokusera på förändringar i kraven. 
  • Se till att relevant personal i din organisation är utbildad och förstår kraven och förändringarna.
  • Identifiera luckor som behöver adresseras för att uppfylla de nya kraven och upprätta en genomförandeplan. Genomför åtgärder och uppdatera ditt ledningssystem för att uppfylla de nya kraven.
  • Utvärdera effektiviteten av genomförandet genom interna revisioner och definiera ytterligare åtgärder vid behov.

Våra revisorer är förberedda och har en fullständig översikt över förändringarna och vad som krävs för att migrera från ISO 22000: 2005 till ISO 22000: 2018. Vi kan stödja dig i alla faser av migreringen, så att du kan börja förbereda, bedöma din beredskapsnivå och effektivt slutföra den migreringen.

Hur kan DNV GL stödja din implementering?

Ovan nämnda paket består av en samling olika tjänster som stödjer din övergångsprocess och kan omfattas av: 
  • Seminarier, eLearning, checklistor som bedömer din beredskap etc. där du vanligtvis lär dig om standarden och där du får en grundläggande översikt över innehåll och huvudförändringar jämfört med ISO 22000:2005, migrationsprocessen etc. 
  • Kurs på plats hos er och/eller hos oss där du möter våra professionella  kursledare. Du får en djupare förståelse för den nya standarden och kraven.
  • Gap analys (workshops) där vi bedömer ditt ledningssystem mot kraven i den nya standarden och identifierar luckorna som behöver åtgärdas. Detta kommer att ge användbar information till din process för att följa den nya standarden. Detaljeringsgraden för en sådan bedömning kan skräddarsys efter dina behov.
  • Övergångsrevisioner och benchmarkingverktyg.