DNVGL.se

Breadcrumbs

Video introduktioner

Kika på vår video där de viktigaste delarna i de nya ISO standarderna gås igenom

Gemensamt ramverk

Det gemensamma ramverket för alla nya och reviderade standarder.

 

Riskbaserad tänkande

2015 års revisioner av standarderna kräver en systematisk strategi för identifiering och hantering av risker.