DNVGL.se

Breadcrumbs

Video introduktioner

Titta på vår videoklipp och ta del av viktig information om ISO standarderna för ledningssystem, High Level Structure och riskbaserad tänkande

Gemensamt ramverk

High Level Structure är det gemensamma ramverket för många standarder för ledningssystem som reviderades eller publicerades de senaste åren.

 

Riskbaserad tänkande

Standarderna som följer High Level Structure kräver en systematisk strategi för identifiering och hantering av risker.