DNVGL.se

Möt våra kursledare

Jan Olsson
Jan Olsson - Kursledare

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar du nyhetsbrev om våra kurser?

Anmäl dig här!

Hej Jan, kan du berätta om dig och din professionella bakgrund?

Jag har i hela mitt yrkesliv varit intresserad av kvalitetsfrågor och miljöfrågorna väcktes i mig redan som ung scout på 70-talet. Jag har alltid arbetat med att skapa ordning och metodik i verksamheter. Från projektstruktur i produktutveckling, över tjänsteutveckling i Telia till verksamhetssystem på Ericsson. Första gången jag kom i kontakt med ISO 9001 var när jag arbetade på Televerkets centrala kvalitetsenhet tidigt 90-tal.

Mitt stora intresse för ledningssystem ligger också bakom min bok ”Practical Organization Design".

Varför har du blivit kursledare?

Utbildning har jag alltid sysslat med och jag älskar att coacha andra människor till nya kunskaper. Som utbildare i standarderna ISO 9001 & ISO 14001 utvecklar jag dessutom mig själv i min roll som revisor för DNV GL. Jag har genom utbildningarna tvingats att lära mig standarderna in i minsta formulering och också fått de mest intressanta frågorna från kursdeltagarna. Jag vet också att kursdeltagarna uppskattar att jag själv har lång och bred erfarenhet av att tillämpa standarderna och från att revidera många olika företag. Detta gör att jag har mer att ösa av och större möjlighet att förklara standarderna utifrån en praktisk verklighet.

Vilket är ditt bästa undervisningsminne?

Detta är nog den svåraste frågan, det finns så många fina minnen. Jag har bl.a. genomfört ett antal seminarier för högsta ledningen i olika företag i samband med att nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 kom. Vid flertalet tillfällen fick jag spontana kommentarer från deltagarna att äntligen såg de, på sin nivå i företaget, nyttan med standarden. Då kände jag att jag nått fram, inte med en tråkig predikan av standardens klausuler utan genom att coacha deltagarna till egen reflektion över standardens potential för deras egna verksamhet.

Har du ett speciellt tips för dina kursdeltagare och våra läsare när det gäller ”ledningens genomgång”?

Ja, detta är en del i standarden där jag sett så många dåliga exempel på genomföranden. I värsta fall blir detta en timme per år då kvalitetschefen entonigt rabblar tråkiga ISO-detaljer, som uppfattas av ledningen som en timmes kvarsittning för att revisorn skall bli glad.

Nej, ledningens genomgång är ett strategiskt möte som inte blir bättre än den förberedelse som genomförts. Syftet med mötet är att fatta beslut om förbättringar av ledningssystemet, baserat på analyserade fakta om dess prestanda och resultat. Vad kvalitetschefen skall göra är att inhämta fakta, göra analyser och föreslå förbättringar av ledningssystem. På det sätt blir ledningens genomgång en del av den årliga strategiska processen. 

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar du nyhetsbrev om våra kurser?

Anmäl dig här!