DNVGL.se

Företagsinterna utbildningar

Kontakta oss

Redo för att boka kurs?

Offertförfrågan

Behöver mer information?

Ja tack!
SHARE:
PRINT:
händer som håller små plantor
Att samla medarbetarna vid ett tillfälle och få samma kunskapsgrund passar utmärkt när ni är fler som behöver utbildning samtidigt. Ni får ett tillfälle att skapa ett gemensamt synsätt som ger er en nystart och inspiration.

Att DNV GL kommer till er blir även ett mer ekonomiskt och tidssparande alternativ, jämfört med flera spridda resor.   Vi erbjuder företagsinterna utbildningar direkt ur det öppna programmet eller anpassade utifrån ert behov.    

Populära exempel

  • Ledningssystem - kvalitet/miljö/arbetsmiljö 
  • intern revision
  • nyheterna i nya ISO 9001 och ISO 14001 
  • hållbarhetsrapportering
  • Korruption - visselblåsarsystem och förebyggande arbete
  • workshops/ seminarier för ledningsgrupper med olika teman som High Level Structure (HLS) och hållbarhet  

Ledningsgruppsseminarier   Samla ledningsgruppen och fokusera. Vi kan hjälpa till med seminarier/workshops kring vad nya ISO betyder för ledningsgruppen eller era fokusområden, riskanalyser, hållbarhetsfrågor mm.

Mer info Ring oss och berätta vilket behov ni har så sätter vi ihop en utbildning som passar just er. 

Sara Bohlinder  Tel: 08-587 942 78 
Ann Ottosson Tel: 08-587 940 04   

E-post:utbildning@dnvgl.com

Välj ditt intresseområde här! Önskar nyhetsbrev om våra kurser?