DNVGL.se

Lumina – förbättring genom medvetenhet

Lumina erbjuder benchmarking av prestanda som omvandlar era revisionsresultat till möjligheter. En systematisk analys av stora datamängder (Big Data Analysis) ger unika insikter om ledningssystemet och dess prestanda.

Light split in cube

LuminaTM är en uppsättning verktyg som ger bättre inblick i ert ledningssystem. Lumina analyserar informationen som är dold i ert företags revisionsdata och gör att ni kan jämföra er organisation med tusentals andra över hela världen. Analysen använder fler än 2,5 millioner avvikelser och iakttagelser som finns i vår databas och som utökas med 300 000 datapunkter per år.

Få en inblick över era siter – se hur de presterar, upptäck varningssignaler i ett tidigt skede och kör analyser för att jämföra er verksamhet med andra inom samma bransch.  

Lumina hjälper till att omvandla data till insikt, vilket ger er större säkerhet i beslutsprocessen.