DNVGL.se

Lumina - benchmarking och analysplattform

Vässa ert förbättringsarbete

Lumina är en uppsättning av verktyg som ger en bättre inblick i ert ledningssystem

Light split in cube

LuminaTM är en uppsättning verktyg som ger bättre inblick i ditt ledningssystem. Lumina analyserar informationen som är dold i ditt företags revisionsdata och gör att du kan jämföra dig med tusentals andra över hela världen baserat på mer än 1,6 miljoner revisionsresultat. 

Få en inblick över dina siter - hur de presterar, benchmarka dina egna anläggningar, upptäck varningssignaler i ett tidigt skede och kör analyser för att se vart du är i jämförelse med andra inom samma bransch.  

Lumina hjälper till att omvandla data till insikt, vilket ger dig förtroendet att fatta rätt beslut.