DNVGL.se

Webinar: Uppdateringar i ISO 19011 - Vägledning för revision av ledningssystem

ISO 9001

Strukturen och den praktiska tillämpningen av standarden

Välkommen till vårt webinar om ISO 19011 där vi går igenom strukturen och den praktiska tillämpningen av standarden ISO 19011. Dessutom tittar vi på ändringarna som har gjorts i den senaste versionen och hur de påverkar internrevisionerna.

AnnaKarin Johansson är Lead Auditor och företagsrådgivare med lång erfarenhet av praktiskt kvalitetsarbete och ledarskap inom industrin. Sedan många år tillbaka undervisar hon också DNV GLs utbildningar inom kvalitetsledning och internrevision.

Anmäl dig idag!

Välkommen till vårt webinar om ISO 19011 där vi går igenom strukturen och den praktiska tillämpningen av standarden ISO 19011. Dessutom tittar vi på ändringarna som har gjorts i den senaste versionen och hur de påverkar internrevisionerna.

AnnaKarin Johansson är Lead Auditor och företagsrådgivare med lång erfarenhet av praktiskt kvalitetsarbete och ledarskap inom industrin. Sedan många år tillbaka undervisar hon också DNV GLs utbildningar inom kvalitetsledning och internrevision.

Anmäl dig idag!