DNVGL.se

Workshop - Certifiering av rektryterare-enligt ISO

Energy and environment

Den 9 oktober arrangerar WeCompose i samarbete med DNV GL en workshop. Workshopen syftar till att samla några av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och assessment, för att diskutera vilka behov av kvalitetsinsatser som finns på den svenska marknaden för närvarande.

Frågor vi kommer att belysa under workshopen 

  • I Norge har DNV GL arbetat fram en certifieringsstandard för rekryterare. Hur kan vi använda den kunskapen ur ett svenskt perspektiv, och vad anser Sveriges ledande aktörer ska ingå i standarden i så fall? 
  • Vilka områden ur kvalitetssynpunkt skulle vara speciellt viktiga att ta hänsyn till ur ett svenskt perspektiv? 
  • Vilka anser ni är de största hindren för att kunna etablera en rekryterar-standard i Sverige? 
  • Används assessments och tester på ett etiskt tveksamt sätt på den svenska marknaden av rekryterare, och i så fall hur? 


Ni är varmt välkomna till WeCompose den 9 oktober, på Tegnérgatan 23, 6 tr. Det bjuds på fika och förhoppningsvis en spännande diskussion om framtidens rekryteringsprocesser i Sverige.


Inbjudan i sin helhet (pdf)

Var:

Stockholm

Hos WeCompose, Tegnérgatan 23, 6 tr

Se karta

Frågor vi kommer att belysa under workshopen 

  • I Norge har DNV GL arbetat fram en certifieringsstandard för rekryterare. Hur kan vi använda den kunskapen ur ett svenskt perspektiv, och vad anser Sveriges ledande aktörer ska ingå i standarden i så fall? 
  • Vilka områden ur kvalitetssynpunkt skulle vara speciellt viktiga att ta hänsyn till ur ett svenskt perspektiv? 
  • Vilka anser ni är de största hindren för att kunna etablera en rekryterar-standard i Sverige? 
  • Används assessments och tester på ett etiskt tveksamt sätt på den svenska marknaden av rekryterare, och i så fall hur? 


Ni är varmt välkomna till WeCompose den 9 oktober, på Tegnérgatan 23, 6 tr. Det bjuds på fika och förhoppningsvis en spännande diskussion om framtidens rekryteringsprocesser i Sverige.


Inbjudan i sin helhet (pdf)