DNVGL.se

BF9K

BF9K logo

Certifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, för små och medelstora byggföretag

​BF9KSyftet med BF9K är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Stockholms Byggmästareförening, som ansvarar för BF9K, deltog 1999 i framtagandet av standarden. BF9K vänder sig till små och medelstora byggföretag.

Samarbetspartner med Stockholms Byggmästareförening
DNV GL är från och med våren 2010 ny samarbetspartner med Stockholms Byggmästareförening och kommer att vara det certifieringsorgan som genomför certifieringar enligt BF9K.

Här beskrivs certifieringsprocessen enligt BF9K (pdf)

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering? Kontakta oss för prisuppgift

Offertförfrågan

Fler tjänster: