DNVGL.se

Byggarbetsmiljösamordnare

Denna certifiering är för dig som är Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) och behöver kunna styrka din kompetens vid Arbetsmiljöverkets tillsynsbesök på ditt bygge.

Kontakta oss

Mer information?

Skicka ett meddelande här

Uppdatera din uppgifter?

Fyll i formuläret här
SHARE:
PRINT:

En Byggarbetsmiljösamordnare (BAS) ska leda arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen, från planering och projektering till färdigt utförande. Enligt arbetsmiljölagen är byggherren skyldig att utse en BAS-P och en BAS-U för alla bygg- och anläggningsarbeten, samt fastighetsunderhåll.

Ett certifikat från DNV GL ger dig behörighet

Certifikatet intygar att du uppfyller de krav som ställs på en certifierad byggarbetsmiljösamordnare. För att bli certifierad behöver du, utöver att göra ett kunskapsprov, redovisa din lämplighet, erfarenhet och utbildning. Utbildningskrav kan ersättas av mer än 10 års yrkeserfarenhet.

BAS delas in i två kategorier;

  • BAS-P = byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering
  • BAS-U = byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av byggnads- och anläggningsarbetet

Så här går certifieringen till

För att bli certifierad behöver du uppfylla kraven i ” Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare”. Efter att vi granskat dina underlag avseende erfarenhet, lämplighet och utbildning, kan du gå vidare med kunskapsprovet. Provet kan du göra hos DNV GL eller i anslutning till utbildningen hos de etablerade utbildningsföretagen på området.

  1. Skicka in en ansökan med bilagor till oss. Blankett för ansökan finns att ladda ner nedan. På blanketten står hur du styrker din behörighet. 
  2. Vi granskar och bedömer din allmäntekniska utbildning, erfarenhet och lämplighet mot kraven i kravspecifikationen.
  3. Du genomför kunskapsprovet.
  4. När alla krav är uppfyllda ställer vi ut ett certifikat.

Vi påminner dig när det är dags att skicka in din årsrapportering.

Kunskapsprovet

Kunskapsprov kan du skriva vid DNV GLs kontor i Solna och Malmö. Kunskapsprov kan även avläggas på annan ort efter överenskommelse med oss.

Kunskapsprovet kan även med fördel göras hos något av de utbildningsföretag DNV GL har avtal med, se länkar nedan.

Förteckning

DNV GL upprättar förteckningar över de byggarbetsmiljösamordnare som vi har certifierat. Den som söker en certifierad byggarbetsmiljsamordnare hittar dig genom att söka i förteckningen. Du hittar den här nedan.