DNVGL.se

Certifierad rekryterare och arbetspsykologiska tester

iso training

Visar att du har den kompetens som behövs för att genomföra en professionell rekrytering med kvalificerade verktyg.

Certifiering av rekryterare
Rekryteringar genomförs ofta på olika sätt beroende på person, miljö och organisation. DNV GLs standard för certifiering av rekryterare sätter en miniminivå för kompetensen hos rekryterare och kan därmed bidra till en kompetenshöjning både hos branschen som helhet och hos den enskilda rekryteraren.

Certifieringen ger dig och din uppdragsgivare ett intyg på att du har den kompetens som behövs för att genomföra en professionell rekrytering. Mer information hittar du här på våra norska sidor: Certifiering av rekryterare

Revidering av rekryteringsstandarden
Vi arbetar med att revidera rekryteringsstandarden för att lansera den igen i Norge och Sverige i slutet av 2018. I samband med detta har vi också genomfört en workshop i Stockholm tillsammans med vår samarbetspartner WeCompose. Du kan följa arbetet och komma med förslag till den nya standarden här: Nya krav till framtidens rekryterare

Testcertifiering 
År 2015 tog DNV GL över ansvaret för Testgranskning i Sverige efter Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Certifieringen omfattar personlighetsutvärdering, kompetenstest och teamtester, och särskiljer huruvida testerna är certifierade för utveckling och/eller urval. DNV GL fastställer EFPA-standarden för testutvärdering som grund för certifiering och granskningen görs av två oberoende experter. Du kan läsa mer om processen här: Certifiering av arbetspsykologiska tester 

Fler tjänster inom personcertifiering och HR-tjänster

Kontakta oss

Vill du ha mer information?

Kontakta oss

Vill du bli certifierad?

Fyll i formuläret här

Fler tjänster: