DNVGL.se

EPD – Certifierade miljövarudeklarationer

En miljövarudeklaration visar en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel

Systemet med EPD, certifierade miljövarudeklarationer, är internationellt och kan användas för alla produkter och tjänster.

En EPD innehåller miljöinformation om en produkt enligt ISO 14025, bland annat:

  • Information om produkten och giltighetstid för EPDn
  • De produktspecifika regler (PCR) som skall följas för den produktgrupp produkten ingår i
  • En livscykelanalys (LCA) med information om material och energianvändning samt miljöpåverkan
  • övrig information som miljöpåverkan under användningsfasen och end-of-life phase
  • obligatorisk information om verifieringen

En EPD ska verifieras av en oberoende part, som DNV GL.

EPD kan användas vid hållbar upphandling

Regelverket för EPD anger inga miniminivåer eller krav för miljöprestanda. Syftet är att presentera jämförbar och verifierad information om en produkts eller tjänsts miljöpåverkan under hela dess livscykel. Systemet är internationellt vedertaget och används vid internationella upphandlingar både inom privat och offentlig sektor.

Likvärdiga produkter kan jämföras med varandra, vilket är en fördel vid inköp och hållbar upphandling, samt när en produkt/tjänst ingår som en del i en förädlingskedjalikvärdiga produkter kan jämföras med varandra, vilket är en fördel vid inköp och hållbar upphandling, samt när en produkt/tjänst ingår som en del i en förädlingskedja.

Alla verifierade miljövarudeklarationer finns tillgängliga en internationell databas via Miljöstyrningsrådet.

Så här går det till

Ni tar fram er miljövarudeklaration (EPD) enligt ISO 14025 och de produktspecifika regler (PCR) som skall följas vid framtagning av EPD:er inom samma produktgrupp.

Så snart ni fått er godkända verifiering kan ni använda denna som underlag när ni skickar in era uppgifter för registrering i den internationella databasen.

DNV GL verifierar

Vi har en bred ackreditering och kan granska de flesta produkter och tjänster. DNV GL kan även verifiera er process att ta fram en miljövarudeklaration. Det innebär att vi inte behöver granska miljövarudeklarationen för varje enskild produkt, vilket är en fördel om ni har ett flertal produkter inom samma produktgrupp.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: