DNVGL.se

FSC® Chain of Custody-certifiering

Trees in the forrest

Ett Forest Stewardship Council® (FSC) Chain of Custody-certifikat intygar att träet som använts i era produkter kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, kontrollerade källor eller återvunnet material.

Vad är FSC?

FSC (Forest Stewardship Council) är en non-profit organisation som grundades 1990. FSC främjar ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt bruk av världens skogar. System för certifiering av skogsbruk och spårbarhet som är globalt erkänt och intresset ökar.

Företag som använder trä- eller pappersprodukter i sin verksamhet har uppmärksammat att de har ett ansvar både för produkternas ursprung och att de producerats på ett ansvarsfullt sätt. Chain-of-custody/produktionskedjan är den väg råmaterialet har tagit från avverkning i ett FSC-certifierat skogsbruk till tillverkning, distribution och tryck, ända tills slutprodukten når slutkonsumenten.

Det finns tre varianter av FSC-märkningen:

FSC 100%

Produkter som i sin helhet kommer från skogar som certifierats enligt FSC standarder för ansvarsfullt skogsbruk.

FSC Mix

Dessa produkter kommer från FSC-certifierat skogsbruk, kontrollerade källor och/eller återvunnet material.

FSC Recycled

Produkter med märkningen FSC Recycled stödjer återanvändning av material från skogen och använder enbart material av trä/fiber som använts av konsument.

’Kontrollerade källor’ är kontrollerade enligt FSC standarder för att utesluta att träet kommer från illegal avverkning, områden med höga bevarande värden, genetisk modifierade arter eller där mänskliga rättigheter kränkts.

Certifierade företag får använda FSC-märket

För att få märka sina produkter med FSC-märket krävs att företaget är certifierat enligt den relevanta FSC-standarden. Det finns FSC-standarder för olika typer av träråvara och för olika typer av certifieringar. De olika standarderna finns att ladda ned på FSCs hemsida.

Hur går vi vidare?

DNV GL​ är ett ackrediterat certifieringsorgan och kan erbjuda FSC COC i alla länder. Vi kan tillhandahålla aktuella utbildningar och certifieringstjänster, se vår kurs FSC® Chain of Custody.

Läs mer om certifieringsprocessen i pdf´en FSC CoC Evaluation Process, länken finns längre ned på sidan. Se även FSCs hemsida.

Vi tillhandahåller FSC® (A000509) i samarbete med DNV GL Business Assurance Sweden AB.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: