DNVGL.se

ID-kort

R&TTE  - Radio equipment and telecommunications terminal equipment

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

I Sverige finns en unik möjlighet för företag och organisationer att utfärda allmängiltiga id-kort. DNV GL kan hjälpa dig med det tillstånd du behöver. Korten utfärdas och tillverkas under strikt kontroll, varför banker, post, handel och myndigheter har valt att acceptera dessa kort som legitimationshandlingar vid t ex ekonomiska transaktioner.

Banker, företag och organisationer kan utfärda ID-kort 

Företag och organisationer kan utfärda kort till sina fastanställda medarbetare, så att de, förutom att styrka sin identitet, också kan visa att de företräder företaget, kommunen eller organisationen. Behovet ökar i takt med striktare säkerhetskrav för t.ex. servicepersonal eller entreprenörer. Det SIS-märkta kortet är det enda kort som uppfyller dessa krav på en och samma gång.

DNV GL ger tillstånd att utfärda ID-kort 

Regeringen önskade på ett tidigt stadium en organisation för att övervaka hanteringen och utvecklingen av id-kort i Sverige. Sedan 1999 förvaltas denna uppgift av DNV GL. Du har därmed möjlighet att förse dina medarbetare med SIS-märkta id-kort, med ditt eget företags logotyp. För det krävs att företaget etablerat i Sverige sedan minst ett år, har minst 5 anställda (gäller ej väktarföretag) och företaget eller dess företrädare inte är registrerade för några oegentligheter. De fullständiga reglerna hittar du i SBC 151-U. 

Vi delar in företag i följande grupper beroende på hur korten används; 

  • Företag och organisationer
  • Bevakningsföretag (Väktare) 
  • Mediaföretag (Presskort). 
Ansökan om tillstånd 

För att din personal ska kunna legitimera sig vid uppdrag, krävs allt oftare ett godkänt id-kort som förutom att det är ett säkert och accepterat bevis på vem du är, också visar vilket företag du representerar. 

Regler, årsrapportering och ändringar 

Här hittar du som redan har tillstånd att utfärda ID-kort information om årsrapportering, förnyelse av tillstånd, utökning av tillstånd, byte av tillverkare, ändring av företags- eller personal uppgifter mm. 

Kontakta oss

Mer information?

Kontakta oss!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: