DNVGL.se

ISO 45001 – certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Safety Helmets

Den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 kommer ersätta OHSAS 18001 och beräknas bli klar februari 2018. Precis som andra nya ISO standarder utgår ISO 45001 från HLS, High Level Structure, vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera standarden.

Efter den senaste omröstningen av DIS2-utgåvan (Draft International Standard) där DNV GL deltog (i arbetsgruppen ISO/PC 283) har standarden nu kommit vidare till FDIS-steget.

ISOs medlemmar har nu två månader på sig att rösta Ja eller Nej. Blir det ett positivt resultat kan en slutgiltig version av standarden släppas i februari 2018.

Global arbetsgrupp

I arbetet med att ta fram den nya standarden deltar 50 länder och internationella organisationer, bl a International Labor Organization. Syftet är att standarden ska bidra till att förbättra arbetsmiljön både i utvecklingsländer och industriländer.

Business Assurance deltar i arbetet både genom IIOC – Independent International Organisation for Certification och direkt som representant i ISOs kommitté.

Nyheterna


Några av förändringarna i ISO 45001 jämfört med OHSAS 18001:
 • Systematisk identifiering av externa och interna frågor, behov och förväntningar hos medarbetare och andra intressenter. Syftet är att förstå de faktorer som påverkar och är relevanta för ledningssystemet.
 • Ledarskap och medverkan från medarbetare med särskild tyngd på delaktighet och samråd.
 • Riskbaserat tankesätt ligger till grund för ledningssystemet. Större fokus på mål som drivkraft för förbättringar och den planering som krävs för att nå målen.
 • Utökade krav kopplat till intern och extern kommunikation, inklusive behovet att avgöra vad, när och hur för aktuell information och kommunikation.
 • Större tyngd på kontroll av förändringar, samt kontroll av inköp kopplat till underleverantörer och outsourcade processer.
 • Specifika krav kopplade till utvärdering av prestanda.
 • Förändringar kopplat till nödlägesberedskap och respons.
 • Nya avsnitt kring processen för ständig förbättring.
(en mer detaljerad beskrivning finns i dokumentet som du kan ladda ned längst ner på nyhetssidan)


Hur kan man förbereda sig?

 1. Information
  Förslaget till standard finns nu att köpa och ger en inblick i hur den slutgiltiga standarden kommer att se ut. 
 2. Kunskap
  Skaffa kunskap. Se Grundkurs ISO 45001:2018 
 3. Gör en plan
  Gör en plan för övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001.
  Inte certifierad enligt OHSAS 18001? Läs mer om stegen mot certifiering här.  

Förbered

 1. Gör en gap-analys 
  Precis som för de nya ISO 9001 och ISO 14001-standarderna kan du göra en gap-analys över gapet mellan ert nuvarande ledningssystem och ISO 45001. Läs mer här och kontakta oss för mer info. 
 2. Implementera ert ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 
  DNV GL kan göra en förrevision som hjälper er att kartlägga hur väl ert ledningssystem är implementerat. 
Är företagen beredda?

Vill du veta vad andra säger om ISO 45001? Vi har genomfört ett antal Espresso-undersökningar som kartlägger beredskapen på specifika viktiga områden där det finns förändringar i de nya ISO-standarderna. Det här är några av de områden där vi har genomfört undersökningar relaterade till ISO 45001:
 • Ledarskap och engagemang
 • Kommunikation
 • Kompetenshantering
 • Ledningsgranskning
 • Internrevision

Se resultatet av undersökningarna här

Get started on your migration process

Our auditors are prepared and have a full overview of the changes and what is required to migrate from OHSAS 18001 to ISO 45001. We can support you in all phases of the migration, so that you can start preparing, assess your level of readiness and efficiently complete that migration.

We can support you with:

 • Self-study material, including webinars, e-learning, migration guidance, self-assessment checklists and classroom training courses, tailored to your needs.
 • Gap analysis of your current state of readiness
 • Migration audits and benchmarking tools

Choose the migration package which suits your needs

As different companies need different levels of support to migrate, we have prepared three migration packages that can support you on your migration journey. They include everything from basic awareness sessions and material to self-assessments and migration audits – depending on your need:

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan

Fler tjänster: