DNVGL.se

ISO 45001 – certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

Den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001 kommer ersätta OHSAS 18001 och beräknas bli klar i November 2017 eller Mars 2018. Precis som andra nya ISO standarder utgår ISO 45001 från HLS, High Level Structure, vilket underlättar för företag och organisationer att implementera och integrera standarden.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan
SHARE:
PRINT:
OHSAS 18001

Global arbetsgrupp

I arbetet med att ta fram den nya standarden deltar 50 länder och internationella organisationer, bl a International Labor Organization. Syftet är att standarden ska bidra till att förbättra arbetsmiljön både i utvecklingsländer och industriländer.

Business Assurance deltar i arbetet både genom IIOC – Independent International Organisation for Certification och direkt som representant i ISOs kommitté.

Tidplanen

Två olika scenarier avgör hur tidplanen för när en slutgiltiga standarden publiceras. 
 • Om DIS 2 endast möter ett begränsat antal kommentarer avslutas granskningen av DIS2 vid mötet i september. Man kan då hoppa över FDIS-steget (Final Draft Standard/Slutgiltigt förslag till standard) och publicera standarden i November 2017
 • Om man bedömer att FDIS-steget är nödvändigt, eller det kommer ett stort antal kommentarer, beräknas den slutgiltiga standarden kunna publiceras tidigast Mars 2018. 

Nyheterna

Några av förändringarna i ISO 45001 jämfört med OHSAS 18001:

 • Systematisk identifiering av externa och interna frågor, behov och förväntningar hos medarbetare och andra intressenter. Syftet är att förstå de faktorer som påverkar och är relevanta för ledningssystemet.
 • Ledarskap och medverkan från medarbetare med särskild tyngd på delaktighet och samråd.
 • Riskbaserat tankesätt ligger till grund för ledningssystemet. Större fokus på mål som drivkraft för förbättringar och den planering som krävs för att nå målen.
 • Utökade krav kopplat till intern och extern kommunikation, inklusive behovet att avgöra vad, när och hur för aktuell information och kommunikation.
 • Större tyngd på kontroll av förändringar, samt kontroll av inköp kopplat till underleverantörer och outsourcade processer.
 • Specifika krav kopplade till utvärdering av prestanda.
 • Förändringar kopplat till nödlägesberedskap och respons.
 • Nya avsnitt kring processen för ständig förbättring.
(en mer detaljerad beskrivning finns i dokumentet som du kan ladda ned längst ner på nyhetssidan)


Hur kan man förbereda sig?

 1. Information
  Förslaget till standard finns nu att köpa och ger en inblick i hur den slutgiltiga standarden kommer att se ut. 
 2. Kunskap
  Skaffa kunskap. Se Kurs ISO 45001 - Nyheterna och att använda ledningssystemet för arbetsmiljö
 3. Gör en plan
  Gör en plan för övergång från OHSAS 18001 till ISO 45001.
  Inte certifierad enligt OHSAS 18001? Läs mer om stegen mot certifiering här.  

Kontakta oss gärna om du har frågor. 

Förbered

 1. Gör en gap-analys 
  Precis som för de nya ISO 9001 och ISO 14001-standarderna kan du göra en gap-analys över gapet mellan ert nuvarande ledningssystem och ISO 45001. Läs mer här och kontakta oss för mer info. 
 2. Implementera ert ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 
  DNV GL kan göra en förrevision som hjälper er att kartlägga hur väl ert ledningssystem är implementerat.