DNVGL.se

Socialt Ansvar

Idag hålls företag i allt större utsträckning ansvariga för de sociala och etiska aspekterna i sina verksamheter och leverantörskedjor. Ett bra sätt att hantera dessa frågor är att använda sitt verksamhetssystem för att trygga att verksamheten bedrivs på ett etiskt sätt. Både för er egen och era intressenters skull.

Kontakta oss

Mer information?

Ja, tack!

Redo för certifiering?

Offertförfrågan
SHARE:
PRINT:
Social accountability

Affärer och mänskliga rättigheter

Human rights

CSR Performance Ladder

Ethic Intelligence Anti corruption policy certification

Gröna Obligationer

Green bonds

Hållbarhetsrapportering

Quality

ISO 26000

ISO 26000 by DNV GL

Leverantörsgranskningar

Global Opportunity Assessment

SA 8000 – Socialt Ansvar

SA8000 261x100