DNVGL.se

Socialt Ansvar & Hållbarhetsrapportering

Dagens företag möter ökade krav på att vara ansvarsfulla och arbeta hållbart. Här hittar du kurser om socialt ansvar, ISO 26000, hållbarhetsrapportering (GRI G4), väsentlighetsanalys och att arbeta förebyggande mot korruption.

Kontakta oss

Ring oss gärna på 08-587 940 04

Maila
SHARE:
PRINT:
Risfält
Business Assurance

Affärsnytta med ledningssystem - ISO 14001/ISO 9001

Lyft ert ledningssystem. Denna utbildning visar kopplingen mellan ledningssystemet, affärsprocesserna och företagets lönsamhet. I de nya reviderade ISO-standarderna finns krav på en tydlig koppling i ledningssystemen till affärsprocesserna, affärsplaner, strategier och mål.
Business Assurance

Att förebygga korruption

​Hur arbetar man förebyggande mot mutor och korruption? I Sverige och utomlands? Vilka krav och lagar finns? Och hur påverkar den extraterritoriella brittiska lagen, UK Bribery Act, svenska företag?
Business Assurance

eLearning - ISO 14001:2015

Lär dig miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 online i din egen takt.
Business Assurance

eLearning – ISO 45001

Migration from OHSAS 18001 to ISO 45001 Standard - Explanation of Changes
Business Assurance

eLearning – ISO 9001:2015

Lär dig kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 online i din egen takt.
Business Assurance

FSC® Chain of Custody

Lär dig hur du går tillväga för att kunna leverera FSC-märkta produkter. Du får den kunskap som krävs för att arbeta med FSC standarderna Chain of Custody, Controlled Wood och Reclaimed Material. Efter kursen har du god förståelse för hur spårbarhetscertifiering inom FSC fungerar.
Business Assurance

FSC® COC – nyheterna i ver 3.0

Denna dag ger dig koll på nyheterna i FSC COC-standarden och vad som förväntas av er.
Business Assurance

FSC® Controlled Wood

Under den här dagen lär du dig vad FSC STD 40 005 -standarden för Controlled Wood innebär i er verksamhet.
Business Assurance

FSC® Controlled Wood - fördjupning

Att utveckla control measures
Business Assurance

FSSC/ISO 22000 - Livsmedelssäkerhet

På denna kurs lär du dig hur man använder ledningssystem för att hantera krav på säkra livsmedel. Vi går igenom hur man använder FSSC/ISO 22000 i praktiken.
Business Assurance

Grundkurs IATF 16949:2016

Kursen ger dig kunskap om metodik enligt standarden IATF 16949 som gagnar verksamheten
Business Assurance

Grundkurs ISO 14001:2015

Kursen för dig som vill lära dig den nya miljöledningsstandarden från grunden. Efter kursen förstår du uppbyggnaden och kraven - och kan använda standarden för att skapa ett miljöledningssystem som ger effekt.
Business Assurance

Grundkurs ISO 45001:2018

Kursen för dig som vill lära dig den nya standarden för arbetsmiljö, ISO 45001, och hur du jobbar framgångsrikt med arbetsmiljöfrågorna i ett ledningssystem. Du får en grundlig genomgång av standarden och de aspekter som riskhantering, identifiering av lagar och intressenter som är viktiga för ett framgångsrikt arbete med arbetsmiljöfrågorna. Vi fokuserar även på de fördelar som finns att hämta nu när arbetsmiljöstandarden kommer vara byggd enligt samma struktur som ISO 9001 och ISO 14001. Efter kursen förstår du uppbyggnaden och kraven - och kan använda standarden för att skapa ett ledningssystem som ger effekt.
Business Assurance

Grundkurs ISO 9001:2015

Lär dig kraven i ISO 9001:2015
Business Assurance

Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys, även kallad materialitet, är ett grundläggande krav för en hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative G4s riktlinjer och är även en del av ISOs nya ”High Level Structure”. Men vad innebär det? Är det mest ett krav i hållbarhetsrapporteringen eller kan det vara ett användbart strategiskt verktyg?
Business Assurance

Hållbarhetsrapporteringens grunder

Med hjälp av G4, de nya riktlinjerna från Global Reporting Initiative, pågår just nu en välbehövlig uppfräschning av sättet att hållbarhetsrapportera. Vi visar på vilket mervärde de nya riktlinjerna för med sig och ger dig praktiska verktyg för att rapportera enligt G4.
Business Assurance

IATF 16949:2016 Core Tools

Lär dig att tillämpa kvalitetsverktygen enligt IATF 16949:2016 för att säkra effektiva och problemfria tillverkningsprocesser
Business Assurance

IATF 16949:2016 Revisionskurs

Kursen för dig som ska revidera enligt IATF 16949:2016 inom fordonsindustrin
Business Assurance

Interna revisioner - revisionsteknik för ledningssystem

Förbättra verksamheten med väl uförda interna revisioner relaterad till ISO standarder för ledningssystem
Business Assurance

Interna revisioner enligt nya ISO-standarder

Kursen för dig som redan är internrevisor och behöver en uppdatering. Du får en genomgång av modern syn på ledningssystem och internrevision, med särskild tonvikt på den nya generationen ISO-standarder.
Business Assurance

Internrevision – vässa din teknik

Kursen för dig som redan är internrevisor och vill vässa din revisionsteknik. Du jobbar på ett företag som är certifierat och vill lära dig mer om hur internrevisionerna kan bidra till att ni når era mål. Kanske har de nya ISO-standarderna medfört ett omtänk och behov att lyfta blicken.
Business Assurance

Internrevision FSC® och PEFC

Varför gör man interna revisioner, och hur gör man? Du får den kunskap som behövs för att genomföra internrevision av ert FSC- och/eller PEFC-system, samt vilka krav som gäller. Efter kursen har du god förståelse för att planera och genomföra interna revisioner.
Business Assurance

ISO 27001 - Informationssäkerhet

​Lär dig hur du får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera effektivt och hur du jobbar med riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering.
Business Assurance

ISO 31000 - Risk Management

Förstå nyttan med riskhantering enligt ISO 31000 och få verktyg för systematisk integration i er verksamhet
Business Assurance

ISO 45001 – övergång från OHSAS 18001

Är ni certifierade enligt OHSAS 18001? Då innebär nya ISO 45001 förändringar och nyheter ni behöver känna till. Denna kurs är utformad för att att hjälpa dig att få förståelse för kraven i ISO 45001 med tyngdpunkt på nyheterna jämfört med OHSAS 18001.
Business Assurance

ISO 50001 - Energiledning och effektivisering

Kursen ger dig kunskap om hur man arbetar systematiskt med energifrågorna och hur du genomför en energikartläggning – något som för många företag blivit ett lagkrav via Energidirektivet, EED. Vi går igenom ISO 50001 och hur man omsätter standarden i praktiken. Speciellt fokus läggs på rutiner för energieffektiv projektering, ändring och renovering.
Business Assurance

Nya IATF 16949:2016

Den nya IAFT 16949 är publicerad och ersätter nu ISO/TS 16949. Under den här kursdagen går vi igenom nyheter och ändringar samt det du behöver veta för att klara övergången till den nya standarden.
Business Assurance

Nya ISO 9001

ISO 2015 transitions - partner with DNV GL on the transition
Business Assurance

Nya ISO 9001 - förändringar och nyheter

Den nya versionen av ISO9001:2015, som bygger på den gemensamma grundstrukturen (HLS, High Level Structure) för ledningssystemstandarder, kommer att göra avtryck och leda till förbättringar hos er och hos alla företag och organisationer som använder den. Under den här kursen lär du dig om ändringarna och nyheterna i standarden samt vad dessa innebär för er verksamhet. Efter kursen vet du hur du går till väga i övergången till den nya standarden.
Business Assurance

Nya ISO 9001 och ISO 14001

Under en intensiv kursdag får du insikt i vad som är nytt i de två standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Kursen ger dig förståelse för den gemensamma struktur som numera gäller för alla nya ISO standarder för ledningssystem. Avsnitt för avsnitt belyser vi därefter förändringar och nya krav i ISO 9001 samt ISO 14001. Vi betonar sammanhang och relationer mellan olika delar i standarden, något som är lätt att förbise.
Business Assurance

Processägarens roll och metoder

Lär dig effektiv styrning av processer med hänsyn till standarder som ISO 9001 och ISO 14001
Business Assurance

QMS Lead Auditor (CQI IRCA certified)

This 5 day course provides the knowledge and skills needed to organize and lead Quality Management System audits. CQI IRCA Reference No. 17898