DNVGL.se

Affärsnytta med ledningssystem - ISO 14001/ISO 9001

Lyft ert ledningssystem. Denna utbildning visar kopplingen mellan ledningssystemet, affärsprocesserna och företagets lönsamhet. I de nya reviderade ISO-standarderna finns krav på en tydlig koppling i ledningssystemen till affärsprocesserna, affärsplaner, strategier och mål.

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar nyhetsbrev om våra kurser?

Välj ditt intresseområde här!
Corporate Responsibility

Training Information

Vi hjälper dig förstå de olika delarna av standarderna som när de används på rätt sätt ger stor utväxling. Du får verktygen för att på ett systematiskt sätt öka ledningssystemets förmåga att nå affärsmålen. Du bör ha grundläggande kunskaper inom ISO 9001 och/eller ISO 14001.

Kursen riktar sig till dig som har jobbat några år som kvalitets- och/eller miljöchefer/samordnare, organisationsutvecklare eller motsvarande.


Syfte

Kursen ger dig verktyg för att förbättra och vidareutveckla nuvarande ledningssystem. Vi fokuserar på systematiskt arbete för ökad affärsnytta.

Innehåll

 • Ledningssystem i ett lönsamhetsperspektiv
 • Nya ISO 9001 och ISO 14001 och kraven på affärsprocesserna
 • Integrerade ledningssystem
 • 8 Ledningsprinciper
 • Målstyrning skapar motivation
 • Processer för att styra krav och uppnå värde
 • ​Visa förbättringarna över tid
 • Förbättringsarbete
 • Roller – ansvar och samarbete
 • Kultur och engagemang
 • System & Struktur som passar kulturen
 • Prioritering för fokus och kraft
 • ​Praktiska tips och övningar


Kursledare

Eva Normell och Anne Swartling som har lång erfarenhet av att bygga upp, implementera och förbättra ledningssystem inom kvalitet och miljö.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande  kunskaper inom ISO 9001 kvalitetsledning och/eller ISO 14001 miljöledning.

Kursdatum

Kontakta oss vid intresse

Kurslängd: 2 dagar


Pris: 12.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. 

Mer info Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>