DNVGL.se

Att förebygga korruption

SEDEX

​Hur arbetar man förebyggande mot mutor och korruption? I Sverige och utomlands? Vilka krav och lagar finns? Och hur påverkar den extraterritoriella brittiska lagen, UK Bribery Act, svenska företag?

Om korruption var en industri skulle det vara världens tredje största. Korruption innebär enligt olika undersökningar en extra kostnad på 10% för att göra affärer internationellt.  Svenska bolag är starkt beroende av internationell handel och även den svenska marknaden är tyvärr inte undantagen risker för mutor- och korruption. Samtidigt finns nu allt bättre och tydligare regler och system till hjälp för företag som aktivt vill jobba med att minimera risker för mutor och korruption och stärka sin etiska profil mot relevant intressentgrupper.  

Vad för slags ledningssystem, verktyg och best practices finns det för att på bästa sätt säkra compliance mot svenska och internationella regelverk och samtidigt få ut det mesta av nya affärsmöjligheter?

Varför denna kurs?
Vi går igenom begreppen mutor och korruption och diskuterar olika typer av risker i ett svenskt och internationellt perspektiv. Deltagarna får ta del av och diskutera relevant regelverk och best practices, utifrån FCPA och UK Bribery Act, de två dominerande internationella regelverket och den svenska lagen och näringslivskoden.

För att sätta frågorna i ett operativt sammanhang, kommer vi att jobba med gruppövningar där deltagarna presenteras med dilemman som ska lösas. Kursen riktar sig till dig som jobbar med CSR- och hållbarhetsarbete, har compliance-ansvar, är internrevisor eller representant i företagsledningen och vill etablera en strategi för anti-korruption.

Innehåll
 
  • Kalibrering: Begreppen mutor och korruption – vet vi vad vi pratar om? 
  • Risker och möjligheter i arbetet med anti-korruption 
  • Lagar, regler och guidelines i Sverige och internationellt  
  • Ledningssystem och standards – Vad finns och hur drar man störst nytta av dem? 

 
Kurslängd: 1 dag

Pris:
6.200 kr exklusive moms. 

Mer info och anmälan: Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Kursdatum planeras, anmäl gärna intresse!

Om korruption var en industri skulle det vara världens tredje största. Korruption innebär enligt olika undersökningar en extra kostnad på 10% för att göra affärer internationellt.  Svenska bolag är starkt beroende av internationell handel och även den svenska marknaden är tyvärr inte undantagen risker för mutor- och korruption. Samtidigt finns nu allt bättre och tydligare regler och system till hjälp för företag som aktivt vill jobba med att minimera risker för mutor och korruption och stärka sin etiska profil mot relevant intressentgrupper.  

Vad för slags ledningssystem, verktyg och best practices finns det för att på bästa sätt säkra compliance mot svenska och internationella regelverk och samtidigt få ut det mesta av nya affärsmöjligheter?

Varför denna kurs?
Vi går igenom begreppen mutor och korruption och diskuterar olika typer av risker i ett svenskt och internationellt perspektiv. Deltagarna får ta del av och diskutera relevant regelverk och best practices, utifrån FCPA och UK Bribery Act, de två dominerande internationella regelverket och den svenska lagen och näringslivskoden.

För att sätta frågorna i ett operativt sammanhang, kommer vi att jobba med gruppövningar där deltagarna presenteras med dilemman som ska lösas. Kursen riktar sig till dig som jobbar med CSR- och hållbarhetsarbete, har compliance-ansvar, är internrevisor eller representant i företagsledningen och vill etablera en strategi för anti-korruption.

Innehåll
 
  • Kalibrering: Begreppen mutor och korruption – vet vi vad vi pratar om? 
  • Risker och möjligheter i arbetet med anti-korruption 
  • Lagar, regler och guidelines i Sverige och internationellt  
  • Ledningssystem och standards – Vad finns och hur drar man störst nytta av dem? 

 
Kurslängd: 1 dag

Pris:
6.200 kr exklusive moms. 

Mer info och anmälan: Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Kursdatum planeras, anmäl gärna intresse!