DNVGL.se

Grundkurs ISO 14001:2015

Kursen för dig som vill lära dig den nya miljöledningsstandarden från grunden. Efter kursen förstår du uppbyggnaden och kraven - och kan använda standarden för att skapa ett miljöledningssystem som ger effekt.

Kontakta oss

Önskar nyhetsbrev om våra kurser?

Välj ditt intresseområde här!
SHARE:
PRINT:
händer som håller små plantor

Training Information

Denna kurs hjälper dig att förstå kraven så att du kan använda standarden för miljöledningssystem, ISO 14001:2015. Våra erfarna kursledare guidar dig genom kraven och blandar teori med diskussioner och övningar.

Mål  

Efter kursen förstår du syftet med ett miljöledningssystem och kan koppla en förbättrad miljöprestanda till affärsnyttan.   Du kommer ha en mycket god förståelse för

 • Vad som måste beaktas vid uppgradering eller utveckling av befintliga ledningssystem för att möta kraven i det nya”High Level Structure” (HLS)
 • Kraven i 2015-versionen av ISO 14001
 • Intressenters krav på verksamheten
 • Riskanalys - typer av risker kopplade till dina affärsprocesser.
 • De nya versionerna av standarderna som möjliggörare för hållbara affärsresultat.

Kursen riktar sig till 

Dig som är miljöansvarig/koordinator, hållbarhetschef  eller som arbetar med att införa och/eller utveckla ert ledningssystem. En bra grund för er som planerar att certifiera ert företag.

Innehåll

 • HLS - den gemensamma ramen för ISO-standarder för ledningssystem Struktur och mål med ISO 14001
 • Kapitel och krav i ISO 14001: 2015
 • Riskbaserat tänkande
 • Ledarskap
 • organisationens förutsättningar - omvärld och intressenter
 • Miljöaspekter
 • Stöd, Planering, Verksamhet
 • Utvärdering av prestanda
 • Förbättringar

Varför denna kurs?
 • Kursen ger ökad förståelse för fördelarna och möjligheterna med integrerade ledningssystem. 
 • Mycket interaktiva övningar och fallstudier.
 • Diskussioner med andra som står inför liknande utmaningar när de utvecklar eller uppgraderar sitt ledningssystem.
 • Möjlighet att överväga konsekvenserna för din egen organisations ledningssystem.
 • Kursen genomförs av erfarna revisorer och utbildare.
 • Antal deltagare för varje kurs är begränsat för att säkerställa en effektiv medverkan från varje deltagare.

Antal dagar: 2 dagar

Pris: 12.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. ​ Kursen kan även hållas som företagsintern på plats hos er. 

Mer info: Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Anmäl dig här