DNVGL.se

Grundkurs ISO 14001:2015

händer som håller små plantor

Bidra till affärsnyttan genom en förbättrad miljöprestanda

Mål

Du lär dig uppbyggnaden av och kraven i ISO 14001:2015 och att använda standarden för att skapa ett miljöledningssystem som leder till påtagliga resultat. Efter kursen förstår du syftet med ett miljöledningssystem och kan arbeta mot en förbättrad miljöprestanda som bidrar till affärsnyttan.

Kursen riktar sig till 

dig som är miljöansvarig/koordinator, hållbarhetschef  eller som arbetar med att införa och/eller utveckla ert ledningssystem samt till alla som planerar att certifiera sitt företag.

Innehåll

 • High Level Structure (HLS) - den gemensamma ramen för ISO-standarder för ledningssystem
 • Kapitel och krav i ISO 14001:2015
 • Risker och möjligheter: riskbaserat tänkande och riskanalys
 • Ledarskap som nyckelfaktor
 • Organisationens förutsättningar: omvärlden och intressenternas krav på verksamheen
 • Miljöaspekter
 • Stöd, planering och verksamhet i kontexten av hållbar utveckling
 • Utvärdering av miljöprestanda och ständig förbättring
 • Interaktiva övningar och fallstudier

Förkunskaper  

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Kursen genomförs av erfarna revisorer och utbildare som guidar dig genom kraven och blandar teori med diskussioner och övningar.

Kurslängd

2 dagar

Pris

SEK 12 700 exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.

Mer information

Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com.

Anmäl dig nedan

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Mål

Du lär dig uppbyggnaden av och kraven i ISO 14001:2015 och att använda standarden för att skapa ett miljöledningssystem som leder till påtagliga resultat. Efter kursen förstår du syftet med ett miljöledningssystem och kan arbeta mot en förbättrad miljöprestanda som bidrar till affärsnyttan.

Kursen riktar sig till 

dig som är miljöansvarig/koordinator, hållbarhetschef  eller som arbetar med att införa och/eller utveckla ert ledningssystem samt till alla som planerar att certifiera sitt företag.

Innehåll

 • High Level Structure (HLS) - den gemensamma ramen för ISO-standarder för ledningssystem
 • Kapitel och krav i ISO 14001:2015
 • Risker och möjligheter: riskbaserat tänkande och riskanalys
 • Ledarskap som nyckelfaktor
 • Organisationens förutsättningar: omvärlden och intressenternas krav på verksamheen
 • Miljöaspekter
 • Stöd, planering och verksamhet i kontexten av hållbar utveckling
 • Utvärdering av miljöprestanda och ständig förbättring
 • Interaktiva övningar och fallstudier

Förkunskaper  

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Kursen genomförs av erfarna revisorer och utbildare som guidar dig genom kraven och blandar teori med diskussioner och övningar.

Kurslängd

2 dagar

Pris

SEK 12 700 exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.

Mer information

Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com.

Anmäl dig nedan

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.