DNVGL.se

Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalys, även kallad materialitet, är ett grundläggande krav för en hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative G4s riktlinjer och är även en del av ISOs nya ”High Level Structure”. Men vad innebär det? Är det mest ett krav i hållbarhetsrapporteringen eller kan det vara ett användbart strategiskt verktyg?

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar nyhetsbrev om våra kurser?

Välj ditt intresseområde här!
Sustainable sourcing services by DNV GL

Training Information

Väsentliga frågor påverkar ditt företags ekonomiska, miljömässiga och sociala värdeskapande. De påverkar intressentgruppernas uppfattning av företaget och de påverkar dina möjligheter att skapa värde för verksamheten. Om en fråga är tillräckligt viktig för att bli en del av företagets strategi, styrning och hållbarhetsarbete så är den ”väsentlig”. På den här kursen får du en introduktion till väsentlighetsarbetet och en steg för steg vägledning i hur du förbereder en väsentlighetsanalys. Vår utgångspunkt är att granska de globala drivkrafter som styr företagets utveckling idag och i framtiden.   

Innehåll

Steg för steg praktisk genomgång av väsentlighetsanalys och process.  G4 och som strategiskt verktyg.   Väsentlighetsanalys i ISOs ”High Level Structure”. Globala drivkrafter och game changers – hur kommer ditt hållbarhetsarbete se ut i framtiden? En genomgång av värdekedjan som en del i väsentlighetsanalysen.

Kursen riktar sig till dig som är delaktig i företagets hållbarhets- och rapporteringsarbete eller arbetar med strategiformulering. 

Kursledare
  Astrid von Schmeling, Purple Ivy, har bl.a. arbetat med hållbarhetsrapportering för företag som SCA, Scania, Ericsson och Electrolux, alla ledande inom hållbarhet. 

Kurslängd: 1 dag. Kursen är den andra av två moduler men kan även tas som en enskild kurs. Se även Hållbarhetsrapporteringens grunder.

Pris:
6.400 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. 

Mer info och anmälan: Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Kursdatum planeras, anmäl gärna intresse!