DNVGL.se

Hållbarhetsrapporteringens grunder

Med hjälp av G4, de nya riktlinjerna från Global Reporting Initiative, pågår just nu en välbehövlig uppfräschning av sättet att hållbarhetsrapportera. Vi visar på vilket mervärde de nya riktlinjerna för med sig och ger dig praktiska verktyg för att rapportera enligt G4.

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar nyhetsbrev om våra kurser?

Välj ditt intresseområde här!
Responsible Supply Chain Process Certification  by DNV GL

Training Information

Denna kurs omfattar hållbarhetsrapporteringens syfte och mål och dess fördelar och fallgropar. Vi går igenom internationella ramverk och riktlinjer och hur dessa fungerar. Du får en djupare genomgång av Global Reporting Initiative’s riktlinjer G4 och hjälp att hitta rätt i övergången från G3 till G4. Vi tittar på exempel på hur svenska företag har hanterat svårigheter och ger dig praktiska verktyg för att hantera övergången; till exempel hur du kan göra avgränsningar i värdekedjan (enligt Boundary principen), arbeta med transparens och skapa egna resultatindikatorer.

Kursen tar avstamp i goda exempel från företag som har lyckats med både sitt förberedande arbete och sin rapportering. 

Innehåll: 
  • Framtidsfokus i hållbarhetsrapporteringen. 
  • Väsentlig påverkan 
  • Största förändringarna mellan GRIs riktlinje G3 och G4.  
  • Avgränsningar för direkt och indirekt påverkan i värdekedjan (Boundary). 
  • Praktiska rapporteringsexempel. 

   
Kursen riktar sig till dig som är delaktig i företagets hållbarhets eller rapporteringsarbete eller arbetar med IR eller kommunikation.  

Kursledare:
Kursen ges i samarbete med Purple Ivy: Astrid von Schmeling. Purple Ivy har arbetat med rapportering för företag som SCA, Scania, Ericsson och Electrolux, alla ledande inom hållbarhet.  


Kurslängd: 1 dag. Kursen är den första av två moduler men kan även tas som en enskild kurs. Se även Hållbarhetsrapportering & väsentlighetsanalys.

Pris:
6.400 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. 

Mer info och anmälan: Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Kursdatum planeras, anmäl gärna intresse!