DNVGL.se

Interna revisioner - revisionsteknik för ledningssystem

Förbättra verksamheten med väl utförda interna revisioner relaterat till ISO standarder för ledningssystem

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar du nyhetsbrev om våra kurser?

Anmäl dig här!
ISO 9001

Training Information

Mål

Efter kursen vet du hur du planerar, förbereder, genomför och följer upp interna revisioner på ett effektivt sätt. 

Kursen riktar sig till

dig som är eller planerar att bli internrevisor.

Innehåll

  • Planering, förberedelse och genomförande av interna revisioer 
  • Intervjuteknik och revisionsteknik genom rollspel
  • Grupparbeten på ett fiktivt företags ledningssystem med praktiska övningar
  • Kort genomgång av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 
  • Formulering av bra och värdeskapande avvikelser 
  • Korrigerande åtgärder och ständiga förbättringar 

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursen bör du ha kunskaper om kraven i någon av standarderna ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller ISO 45001.

Kurslängd

3 dagar

Pris

SEK 15 200 exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.

Mer information

Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Anmäl dig nedan

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, hittar du här.