DNVGL.se

Internrevision – vässa din teknik

Lär dig hur internrevisionen kan bidra till att ni når era mål

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Behöver du mer information?

Ja tack!
Vässa din teknik 2019

Training Information

Mål

Efter kursen har du fått fler verktyg för att planera, genomföra och avslutar en intern revision så att den skapar värde för verksamehten. Du kan koppla revisionen och ditt agerande till krav, strategier och mål och därmed bidra till en ständig förbättring.

Kursen riktar sig till

dig som är internrevisor och vill vässa din teknik. Du har tidigare gått kursen Interna revisioner - revisionsteknik för ledningssystem eller har motsvarande kunskaper.

Innehåll

  • HLS och internrevisionen: lyft blicken – hur tänker en tredje parts revisor?
  • Hur stödjer de interna revisionerna företagets utveckling?
  • Att använda fokusområden för internrevisionen
  • Värdeskapande avvikelser
  • Processorienterade revisioner 
  • Rapportering – att koppla till fokusområden, ledningens intresse och rapportera för resultat
  • Möjligheter och potential för de interna revisionerna

Förkunskaper

För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha erfarenhet av att genomföra interna revisioner och ha kunskap om ISO9001 eller ISO14001.

Kursledare  

AnnaKarin Johansson har lång erfarenhet som kursledare och revisor. Hon delar med sig av sina kunskaper kring hur man som revisor agerar och bemöter olika situationer framgångsrikt – och hur man som intern revisor kan bidra till organisationens verksamhetsutveckling.

Kurslängd

1 dag

Pris

SEK 6 350 exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kursintyg, kaffe och lunch.       

Mer information

Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Anmäl dig nedan

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.