DNVGL.se

Internrevision – vässa din teknik

Kursen för dig som redan är internrevisor och vill vässa din revisionsteknik. Du jobbar på ett företag som är certifierat och vill lära dig mer om hur internrevisionerna kan bidra till att ni når era mål. Kanske har de nya ISO-standarderna medfört ett omtänk och behov att lyfta blicken.

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar nyhetsbrev om våra kurser?

Välj ditt intresseområde här!
SHARE:
PRINT:
Intern revision

Training Information

Innehåll

  • HLS och internrevisionen – lyft blicken – hur tänker en 3dje parts revisor?
  • Hur stödjer de interna revisionerna företagets utveckling
  • Använda fokusområden för internrevisionen
  • Värdeskapande avvikelser
  • Processorienterade revisioner 
  • Rapportering – koppla till fokusområden, ledningens intresse och rapportera för effekt
  • Upptäcka möjligheter och potential för de interna revisionerna

Kursledare 
AnnaKarin Johansson har lång erfarenhet som kursledare och revisor. Hon delar med sig av sina kunskaper kring hur man som revisor agerar och bemöter olika situationer framgångsrikt – och hur man som intern revisor kan bidra till organisationens verksamhetsutveckling.

Kursen riktar sig till dig som är internrevisor. Du har tidigare gått kursen Interna revisioner - revisionsteknik för ledningssystem, eller har motsvarande kunskaper. Läs mer om förkunskaper nedan.

Förkunskaper 
För att tillgodogöra dig kursen behöver du ha erfarenhet av att genomföra interna revisioner och ha kunskap om ISO9001 eller ISO14001.   

Kurslängd: 1 dag 

Pris: 6 200 SEK exkl. moms (6 350 SEK från och med 2019). I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch.       

Mer info Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Anmäl dig här