DNVGL.se

ISO 27001 - Informationssäkerhet

Touch screen

​Lär dig hur du får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera effektivt och hur du jobbar med riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering.

Mål

Kursen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter kursen kommer du att ha en bra grund för att arbeta med informationssäkerhetsarbetets olika faser samt förstå de roller och ansvarsområden som krävs. Du får kunskap om viktiga begrepp som riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering. Övningar möjliggör erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med att säkra information i företaget, både internt och för kunderna.

Nyfiken? Få en introduktion i vår kostnadsfria eLearning

Kursen riktar sig till

kvalitetschefer, verksamhetsutvecklare, företagsledare, informationsansvariga och säkerhetsansvariga.

Innehåll

 • Innehållet i standarden och vad som är syftet med den
 • Varför det är viktigt att säkra informationskapitalet 
 • Hur du kommer igång med att införa rutiner för informationssäkerhet 
 • Hur du får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera 
 • Kopplingar till andra ledningssystem
 • De viktigaste framgångsfaktorerna som gör att du lyckas 

Kursledare

Cecilia Möller har lång erfarenhet av arbete med informationssäkerhet inom bl.a. IT-branschen. Hon är även revisor inom informationssäkerhet, kvalitet- och miljö och har mycket god insikt i hur företag framgångsrikt arbetar med ledningssystem som hanterar flera standarder.​

Kurslängd

2 dagar

Pris

12.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kursintyg kaffe och lunch. Kursen kan även hållas som företagsintern på plats hos er. 

Mer information

Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Anmälan

De här utbildningar schemaläggs efter behov. Anmäl ditt intresse här.

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.

Mål

Kursen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter kursen kommer du att ha en bra grund för att arbeta med informationssäkerhetsarbetets olika faser samt förstå de roller och ansvarsområden som krävs. Du får kunskap om viktiga begrepp som riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering. Övningar möjliggör erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med att säkra information i företaget, både internt och för kunderna.

Nyfiken? Få en introduktion i vår kostnadsfria eLearning

Kursen riktar sig till

kvalitetschefer, verksamhetsutvecklare, företagsledare, informationsansvariga och säkerhetsansvariga.

Innehåll

 • Innehållet i standarden och vad som är syftet med den
 • Varför det är viktigt att säkra informationskapitalet 
 • Hur du kommer igång med att införa rutiner för informationssäkerhet 
 • Hur du får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera 
 • Kopplingar till andra ledningssystem
 • De viktigaste framgångsfaktorerna som gör att du lyckas 

Kursledare

Cecilia Möller har lång erfarenhet av arbete med informationssäkerhet inom bl.a. IT-branschen. Hon är även revisor inom informationssäkerhet, kvalitet- och miljö och har mycket god insikt i hur företag framgångsrikt arbetar med ledningssystem som hanterar flera standarder.​

Kurslängd

2 dagar

Pris

12.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kursintyg kaffe och lunch. Kursen kan även hållas som företagsintern på plats hos er. 

Mer information

Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Anmälan

De här utbildningar schemaläggs efter behov. Anmäl ditt intresse här.

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information hittar du här.