DNVGL.se

ISO 27001 - Informationssäkerhet

​Lär dig hur du får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera effektivt och hur du jobbar med riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering.

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar nyhetsbrev om våra kurser?

Välj ditt intresseområde här!
SHARE:
PRINT:
Information management

Training Information

Kursen ger dig förståelse för standardens krav och syfte. Efter kursen kommer du att ha en bra grund för att arbeta med informationssäkerhetsarbetets olika faser samt förstå de roller och ansvarsområden som krävs. Du får kunskap om viktiga begrepp som riskhantering, incidenthantering och kontinuitetsplanering. Övningar möjliggör erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med att säkra information i företaget, både internt och för kunderna.

Nyfiken? Få en introduktion i vår kostnadsfria eLearning

Kursen riktar sig till kvalitetschefer, verksamhetsutvecklare, företagsledare, informationsansvariga och säkerhetsansvariga.  

  • Innehållet i standarden och vad som är syftet med den
  • Varför det är viktigt att säkra informationskapitalet 
  • Hur du kommer igång med att införa rutiner för informationssäkerhet 
  • Hur du får ett ledningssystem för informationssäkerhet att fungera 
  • Kopplingar till andra ledningssystem
  • De viktigaste framgångsfaktorerna som gör att du lyckas 


Kursledare 
Cecilia Möller har lång erfarenhet av arbete med informationssäkerhet inom bl.a. IT-branschen. Hon är även revisor inom informationssäkerhet, kvalitet- och miljö och har mycket god insikt i hur företag framgångsrikt arbetar med ledningssystem som hanterar flera standarder.​

Antal dagar: 2 dagar  

Pris:
12.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. Kursen kan även hållas som företagsintern på plats hos er.

Mer info Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Kursdatum planeras, anmäl gärna intresse!