DNVGL.se

Nya ISO 9001 - förändringar och nyheter

Den nya versionen av ISO9001:2015, som bygger på den gemensamma grundstrukturen (HLS, High Level Structure) för ledningssystemstandarder, kommer att göra avtryck och leda till förbättringar hos er och hos alla företag och organisationer som använder den. Under den här kursen lär du dig om ändringarna och nyheterna i standarden samt vad dessa innebär för er verksamhet. Efter kursen vet du hur du går till väga i övergången till den nya standarden.

ISO 2015 transitions - partner with DNV GL on the transition

Training Information

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att utveckla, förbättra, införa eller underhålla ett ledningssystem för kvalitet: Kvalitetschefer/samordnare, organisationsutvecklare.

Innehåll


Dag 1 - HLS


 • Introduktion till High Level Structure - HLS (Annex SL)
 • Syfte med HLS
 • Interna och externa frågor, omvärldsanalys och intressenter
 • Riskhantering och möjligheter
 • Systematisk förändringsprocess och affärsprocesser
 • Ledarskap och hållbar affärsutveckling

Dag 2 – ISO 9001
 • Specifika förändringar
 • Skillnader mellan ISO 9001:2008 och ISO  9001:2015
 • Planera och Genomföra
 • Följa upp och Förbättra
 • Plan för övergång - hur uppdateras befintliga ledningssystem?

Under de praktiska övningarna lär du dig att effektivt uppgradera ditt ledningssystem till de nya kraven i ISO 9001:2015.
Förkunskaper
Vi rekommenderar att du har kunskap om ledningssystem eftersom det ökar effekten av utbildningen. Har du inga kunskaper om den tidigare versionen av ISO 9001 rekommenderar vi istället att du väljer Grundkurs ISO 9001:2015.
 
Kursledare
Våra erfarna revisionsledare som delar med sig av sina egna erfarenheter.

Eva Normell i Stockholm. Eva har över 20 års erfarenhet inom effektiva ledningssystem, riskstyrning och
ledarskap. Eva är drivande och kreativ och älskar att utmana företag och individer att
utvecklas och växa.


Catharina Crafoord i Göteborg. Catharina Crafoord har i grunden en utbildning som Utvecklingsingenjör. Kunskapen från utbildningen har varit en tillgång i arbetet med ledningssystem i rollerna som konsult, internrevisor och kvalitetschef. Catharina jobbar sedan slutet av 90-talet som revisor för DNV GL inom kvalitet och miljö.


Kurslängd 2 dagar

Pris: 12.700 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch