DNVGL.se

Nya ISO 9001 och ISO 14001

Under en intensiv kursdag får du insikt i vad som är nytt i de två standarderna ISO 9001 och ISO 14001. Kursen ger dig förståelse för den gemensamma struktur som numera gäller för alla nya ISO standarder för ledningssystem. Avsnitt för avsnitt belyser vi därefter förändringar och nya krav i ISO 9001 samt ISO 14001. Vi betonar sammanhang och relationer mellan olika delar i standarden, något som är lätt att förbise.

Kontakta oss

Har du frågor?

Skicka oss ett meddelande

Önskar nyhetsbrev om våra kurser?

Välj ditt intresseområde här!
Nya ISO 14001

Training Information

Kursen vänder sig till dig som behöver förstå innehållet i de nya standarderna och gärna tar hjälp för att fokusera din tid på skillnader och nyheter. Du är kvalitets/miljöansvarig, samordnare, internrevisor, sitter i ledningen eller arbetar på annat vis med ledningssystemet och berörs av de nya ISO-standarderna.

Innehåll
 

  • Den gemensamma strukturen för standarder i ledningssystem
  • Nya och förändrade termer och begrepp
  • Organisationens förutsättningar 
  • Ledarskap och åtagandePlanering, risker och möjligheter
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar
  • Tips och erfarenheter från DNV GL

Vill du ha en djupare förståelse och en detaljerad genomgång av kraven i respektive standard rekommenderar vi någon av våra grundkurser; Grundkurs ISO 9001:2015 eller Grundkurs ISO 14001:2015.  


Förkunskaper
Detta är en intensiv dag med fokus på förändringar från ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. Det innebär att du som deltagare bör ha kunskaper om dessa äldre standarder för att fullt ut tillgodogöra dig denna 1 dags intensivkurs. 

Kursledare Hos oss träffar du kursledare som har lång erfarenhet och kan dela med sig av erfarenheter och vad som behövs för att skapa ett ledningssystem som bidrar till att organisationen når sina mål. 

Kurslängd: 1 dag 

Pris
: 6.350 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, kaffe och lunch. 

Mer info: Kontakta Ann Ottosson, 08-587 940 04 eller utbildning@dnvgl.com

Våra anmälningsvillkor och annan praktisk information, läs mer här >>

Anmäl dig här